Category : Aktualności

Wydarzenia i informacje istotne dla branży

Robert Procyszyn IN MEMORIAM

Robert Procyszyn

Żal i smutek dotarły do nas wraz z wiadomością o śmierci Roberta Procyszyna, Kolegi przez wiele lat zaangażowanego nie tylko w sferze biznesowej ale i w działalność naszej Izby. Szczególnie ciężko mówić o Robercie, który bohatersko zmagał się z ciężką chorobą, by wczoraj, w kwiecie wieku, zakończyć swoją ziemską misję.
Robert w latach 2007 – 2013, przez dwie kadencje, działał w Zarządzie Izby zawsze uzyskując najwyższe oceny za swoją aktywność na jej forum. Aktywnie pracował na rzecz rynku gier w Polsce poprzez proponowanie koncepcji rozwoju branży, tworzenie solidnego zaplecza prawnego i organizacyjnego naszego środowiska. Podziwialiśmy Jego rozmach i konsekwencję w budowie firm, których był właścicielem i managerem. Z racji swoich osiągnięć był chętnie słuchany przez tych, którzy rozpoczynali swoją działalność w sferze gier w Polsce lub poszukiwali rozwiązań bieżących problemów. Jednocześnie nie epatował swoją pozycją, skromny, czasem ustępował miejsca bardziej dynamicznym kolegom, zawsze jednak służąc swoją radą w razie potrzeby.
Przed oczami przesuwa się wiele obrazów – sprawnego przedsiębiorcy, który mozolnie budował swoje firmy, aktywnego działacza naszej Izby, który uczestniczył w tworzeniu rynku gier w Polsce. Ostatnie nasze spotkanie wlało optymizm – spotkałem człowieka uśmiechniętego, pełnego werwy, chciałem wierzyć, że choroba przegrywa z młodym organizmem i desperacką wolą życia. Niestety, to choroba była silniejsza.
Cześć Jego pamięci!

Stanisław Matuszewski
W imieniu Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych

Izba – Senat RP

W załączeniu przekazujemy pismo złożone w dniu 22 czerwca 2015 roku na ręce Pana Kazimierza Kleina – Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP w związku z przewidzianym na dzień 23 czerwca 2015 roku posiedzeniem Komisji, na którym ma być rozpatrywana nowelizacja ustawy o grach hazardowych.
35-2015 senat
3.11.2009 MG- ZESPÓŁ DORADCÓW PREMIERA
4.11.2009 MG-MF
5.02.2010 UE- MG i MF
II KK 55-14-1
WYROK TRYBUNAŁU 19.07.2012
II GSK 516-13
II GSK 185-12 – Wyrok NSA
WYROK TRYBUNAŁU 11.06.2015
II SAGo 410-13 – Wyrok

Izba – Stały Komitet Rady Ministrów 1.06.2015

Zamieszczamy pismo, jakie Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych wystosowała do Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Pana Jacka Cichockiego. Pismo dotyczy obowiązku powtórnej notyfikacji projektu ustawy o nowelizacji ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (druk sejmowy 2927)

Izba -SKRM 1.6.2015