Category : Analizy i raporty

Analizy i raporty dotyczące branży

Izba – Senat RP

W załączeniu przekazujemy pismo złożone w dniu 22 czerwca 2015 roku na ręce Pana Kazimierza Kleina – Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP w związku z przewidzianym na dzień 23 czerwca 2015 roku posiedzeniem Komisji, na którym ma być rozpatrywana nowelizacja ustawy o grach hazardowych.
35-2015 senat
3.11.2009 MG- ZESPÓŁ DORADCÓW PREMIERA
4.11.2009 MG-MF
5.02.2010 UE- MG i MF
II KK 55-14-1
WYROK TRYBUNAŁU 19.07.2012
II GSK 516-13
II GSK 185-12 – Wyrok NSA
WYROK TRYBUNAŁU 11.06.2015
II SAGo 410-13 – Wyrok

Izba – Stały Komitet Rady Ministrów 1.06.2015

Zamieszczamy pismo, jakie Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych wystosowała do Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Pana Jacka Cichockiego. Pismo dotyczy obowiązku powtórnej notyfikacji projektu ustawy o nowelizacji ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (druk sejmowy 2927)

Izba -SKRM 1.6.2015

Rekomendujemy

  • Izba Gospodarcza
  • 20 sierpnia 2014

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie wydała w sierpniu 2014 roku publikację pod tytułem:

 

„O PEŁNEJ SKUTECZNOŚCI PRZEPISÓW PRAWA

UNIJNEGO. GLOSY I KOMENTARZ DO ORZECZEŃ

IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO

Z WYBOREM ORZECZNICTWA KRAJOWEGO

I LUKSEMBURSKIEGO”

 

Opracowanie to jest glosą do postanowień Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2013 r.: sygn. I KIP 14/13 i sygn. I KIP 15/13 oraz do wyroków Sądu Najwyższego sygn. V KK 82/13 (z 3 grudnia 2013) i sygn. IV KK183/13 (z 8 stycznia 2014) wraz z wyborem orzecznictwa krajowego i luksemburskiego. Publikacja dogłębnie analizuje sytuację prawną powstałą w następstwie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19.07.2012 dotyczącym pytania prejudycjalnego zadanego przez WSA w Gdańsku a dotyczącego obowiązku notyfikacji ustawy o grach hazardowych uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 19.11.2009 roku i następujących po nim wyroków Sądu Najwyższego.

Autorami opracowania są znawcy prawa europejskiego i karnego:

–  Prof. dr hab.  Jacek Sobczak – sędziego Sądu Najwyższego,

– Prof. dr hab. Marek Kalinowski –  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

– Prof. dr hab. Genowefa Grabowska – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego

– dr hab. Justyna Maliszewska – Nienartowicz – Wydział Prawa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

– dr Waldemar Gontarski – Dziekan Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Londynie.

 

Poniżej zamieszczamy link do jednej z księgarni internetowych, w których dostępna jest ta publikacja.

 

http://www.ksiegarnia-europejska.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788393548866&hthost=1&store_id=2

 

Rekomendujemy tę publikację wszystkim przedsiębiorcom zmuszonym  w  postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi udowadniać, że ustawa o grach hazardowych jest niezgodna z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej.

 

1 2 3 7