Category : Korespondencja

Pisma wychodzące i odpowiedzi.

Pismo od Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

  • Izba Gospodarcza
  • 20 grudnia 2010

Informujemy, że decyzją Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego potwierdzona została zasadność naszej skargi z dnia 30 lipca 2010 roku, dotycząca naruszenia prawa przez uchwalenie i wprowadzenia w życie ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku. W ślad za tą decyzją petycja nasza będzie przedmiotem postępowania na forum Parlamentu Europejskiego. Zamieszczamy pismo z dnia 7 grudnia 2010 roku.Petycja do Ministerstwa Finansów

  • Izba Gospodarcza
  • 2 grudnia 2010

Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych wystosowała petycję do Ministerstwa Finansów. Petycja skierowana jest do Jacka Kapicy, podsekretarza stanu i szefa Służby Celnej. W dokumencie IGPiOUR w imieniu swoich członków wnioskuje o zmianę interpretacji przepisów wśród niektórych Naczelników Urzędów Celnych. Firmy zrzeszone w Izbie spotkały się z krzywdzącymi interpretacjami obowiązującego prawa, które nie przewiduje wydawania nowych licencji na działalność firm-operatorów urządzeń rozrywkowych. Nie oznacza to jednak, że obowiązujące obecnie licencje wydane w przeszłości powinny wygasać.

Treść petycji

(2 grudnia 2010 r. petycja została skierowana również do wszystkich Izb Celnych w Polsce oraz do Związku Zawodowego Celników)