Category : Newsletter

Działania podejmowane przez Izbę, ważne dla branży wydarzenia.

Komunikat w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie niezgodności ustawy hazardowej z prawem UE

  • Izba Gospodarcza
  • 19 lipca 2012

 

 

Poniżej komunikat Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych z informacją i komentarzem w związku z dzisiejszym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał gros przepisów uchwalonej w listopadzie 2009 ustawy hazardowej za niezgodne z prawem unijnym.

 

Orzeczenie Trybunału zapadło  w połączonych sprawach C-213/11 i C-214/11, C-217/11) w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku i ma fundamentalne znaczenie dla branży regulowanej przez ustawę hazardową.

 

Gdyby zechcieli Państwo uzyskać dodatkowy komentarz ze strony prezesa Izby Stanisława Matuszewskiego lub uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt z dyrektorem Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych Jackiem Gasikiem pod numerem telefonu 226227999 lub e-mailem: biuro@izbagospodarcza.pl

 

Biuro Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych

Izba – Komunikat prasowy 19.07.2012

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU IGPiOUR

  • Izba Gospodarcza
  • 17 maja 2012

INFORMACJA:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW IZBY GOSPODARCZEJ PRODUCENTÓW I OPERATORÓW URZĄDZEŃ ROZRYWKOWYCH

 

Informuję, że dnia 31.05.2012 roku, o godzinie 12.00 ( I – termin) i 12.30 ( II – termin)  odbędzie Walne Zgromadzenie członków Izby.

Miejsce spotkania: siedziba Krajowej Izby Gospodarczej, ul. Trębacka 4 (sala nr 30)!W imieniu Prezesa Stanisława Matuszewskiego serdecznie zapraszam!

Zawiadomienie 31.05.2012 

 

Coroczne zebranie członków EUROMAT o sytuacji polskich przedsiębiorców

  • Izba Gospodarcza
  • 31 maja 2010

W miniony piątek, 28 maja 2010 roku miało miejsce w Barceloniedoroczne zgromadzenie organizacji gospodarczych zrzeszonych w European Gaming and Amusent Federation (EUROMAT). Z ramienia Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych w spotkaniu uczestniczyli Prezes Stanisław Matuszewski oraz Wiceprezes Zenon Przybylski.

Dwa podstawowe zagadnienia poruszone na spotkaniu EUROMAT to generalna kondycja branży gier rozrywkowych w Europie oraz wyjątkowa sytuacja polskich przedsiębiorców i członków IGPiOUR, wynikająca z nowego prawa w zakresie gier i zakładów wzajemnych obowiązującego od 1 stycznia 2010 roku. Sytuację polskich firm, operatorów automatów o niskich wygranych przedstawił zarząd Izby Gospodarczej.

Prezes EUROMAT, Anette Kok stwierdziła, że „spotkanie było okazją do spojrzenia w przyszłość ale także analizy sukcesów poprzednich 12 miesięcy. EUROMAT jest żywą organizacją, która coraz bardziej angażuje się w sprawy na poziomie Unii Europejskiej i nadal będzie wspólnym głosem dla branży gier rozrywkowych z nagrodami w Europie.”

EUROMAT aktywnie wspiera Izbę Gospodarczą Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych w kontaktach z europosłami i urzędnikami Komisji Europejskiej. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i urzędów Unii Europejskiej dzięki temu mogli zapoznać się z zapisami polskiej ustawy hazardowej. Przepisy wprowadzone w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku podniosły podatek ryczałtowy od automatu o niskich wygranych o blisko 300% oraz zablokowały możliwość wydawania nowych i przedłużania starych licencji. Zgodnie z prawem europejskim było to działanie niezgodne z przepisami Traktatu o Unii Europejskiej. Nowa ustawa łamie prawa rządzące wspólnym rynkiem, w tym fundamentalną zasadę swobodnego przepływu towarów i usług. Nowe przepisy nie były notyfikowane w Komisji Europejskiej – przy czym rząd przyznaje obecnie, że notyfikacja powinna  mieć miejsce – a wprowadzenie ustawy w życie odbyło się w wyjątkowym pośpiechu, dając podmiotom zainteresowanym (w tym Izbie Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych) niecały 1 dzień roboczy na zgłoszenie uwag do aktu prawnego liczącego kilkadziesiąt stron.

„Proces wprowadzania nowego nie był poprzedzony konsultacjami społecznymi” – mówi Stanisław Matuszewski, Prezes Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych. „Na spotkaniu EUROMAT przedstawiliśmy nasze stanowisko i nasze działania wszystkim członkom federacji – zarówno indywidualne jak i te prowadzone we wsparciu federacji EUROMAT.”

Poza polskimi sprawami, w które w najbliższych miesiącach zaangażowany będzie EUROMAT, federacja zamierza także zwracać uwagę osób decyzyjnych w Komisji Europejskiej na zagrożenia związane z hazardem internetowym. Zdaniem zarządu EUROMAT należy rozróżnić uregulowany i płacący podatki rynek Operatorów od całkowicie niekontrolowanego rynku zdalnych podmiotów hazardowych.

Coroczne spotkanie generalne EUROMAT w Barcelonie wytycza nowe cele na 2010 rok

  • Izba Gospodarcza
  • 31 maja 2010

Piątek, 28 maja 2010 r. – W Barcelonie miało miejsce coroczne spotkanie generalne European Gaming and Amusement Federation . W tym roku tematyka spotkania skupiła się wokół nowych wyzwań stojących przed europejską branżą gier rozrywkowych i celów do osiągnięcia w latach 2010-2011.

Federacja przyjęła ogólne dane na temat sektora za rok 2008. Pokazują one, że branża osiągnęła obroty na poziomie 25 miliardów Euro, zatrudniając bezpośrednio blisko 300.000 osób w całej Unii Europejskiej. Zainstalowana baza automatów to 1,4 miliona maszyn gier rozrywkowych z nagrodami na terenie wszystkich państw członkowskich.

EUROMAT przyjął także Plan Działań na lata 2010-2011, który ma wprowadzić organizację w stałe kontakty z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie wielu zagadnień związanych z sektorem gier, począwszy od Dyrektywy RoHS po nową Zieloną Księgę Komisji Europejskiej dotyczącą zdalnego hazardu. Federacja będzie kontynuowała stałe relacje ze wszystkimi instytucjami i przedstawicielami UE rotujących prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w następnej kolejności z Belgią i Węgrami w drugiej połowie 2010 roku i pierwszej połowie 2011.

Na zakończenie spotkania generalnego EUROMAT, wiceprezydent Helmut Kafka powiedział: „Podczas gdy EUROMAT silnie zabiega o odpowiedzialne zasady praktyki gier wśród swoich członków, w tym roku także skupimy się na rozpoczęciu dyskusji z decydentami w Unii Europejskiej aby upewnić się, że mają oni na uwadze dobro obywateli europejskich w zakresie rozsądnego ryzyka i odpowiedzialnego dostępu do gier hazardowych online. Obecny dostęp do gier przez Internet sprawia, że konkurencja pomiędzy operatorami online a operatorami tradycyjnymi jest nierówna.”

EUROMAT rozpocznie również działania na rzecz podniesienia świadomości wśród decydentów we wszystkich państwach członkowskich w zakresie różnić pomiędzy operatorami tradycyjnymi, płacącymi podatki i działającymi na ściśle regulowanym rynku a operatorami zdalnymi, działającymi na nieuregulowanym i całkowicie nieskrępowanym rynku gier online.