Category : Wydarzenia

Informacje o eventach, spotkaniach branżowych

PISMO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

  • Izba Gospodarcza
  • 21 lutego 2013

W dniu dzisiejszym  otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo skierowane do Komisji Europejskiej w dniu 21.01.2013 dotyczące naruszeń prawa zawartych w piśmie Szefa Służby Celnej, Wiceministra Finansów Jacka Kapicy wysłanego w dniu 20 września 2012 do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

ODPOWIEDZ  KE

PISMO MINISTRA FINANSÓW JACKA KAPICY DO PANA DARIUSZA ROSATI PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Z DNIA 19.02.2013

  • Izba Gospodarcza
  • 20 lutego 2013

Przekazujemy do Państwa wiadomości szczególny dokument opisujący przestrzeganie prawa w Ministerstwie Finansów.

Niezrozumiała jest niesłychana przychylność interpretacyjna regulatora rynku gier hazardowych jaką cieszą się niektórzy zagraniczni uczestnicy rynku. Inni, krajowi inwestorzy – w identycznym stanie prawnym – w rozgłosie medialnym resort finansów spektakularnie skazywał na upadłość. Na ok. 60 firm działających w sektorze AoNW ponad 30 zatrudniało powyżej 50 osób i działało w branży ponad 6 lat, swoją działalność prowadziło i zamierzało w przyszłości rozwijać w Polsce „…i w przypadku żadnej z nich nie było zagrożenia, że zniknie z rynku…”

Unaocznia to wybiórcze stosowanie prawa ze względu na podmiot, a nie przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z tezami Ministra Kapicy w Polsce możliwa jest działalność na rynku gier hazardowych bez zezwolenia wymaganego ustawą o grach hazardowych i nie jest to przestępstwo, jeśli dzieje się przy pełnej świadomości Ministerstwa Finansów. Także obrót z tytułu takiej działalności, w myśl Ministerstwa Finansów, nie jest przestępczym praniem pieniędzy. Jest to kuriozalna interpretacja resortu finansów – i na pewno długo oczekiwana, szczególnie przez zorganizowane grupy przestępcze.

 

Kapica-Rosati 19.02.2013

PISMO DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ ZŁOŻONE W DNIU 21.01.2013

  • Izba Gospodarcza
  • 21 stycznia 2013

Przekazujemy do Państwa wiadomości pismo Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych złożone w dniu dzisiejszym w warszawskiej delegaturze Komisji Europejskiej zawiadamiające o naruszeniach prawa zawartych w piśmie Szefa Służby Celnej, Wiceministra Finansów Jacka Kapicy wysłanego w dniu 20 września 2012 do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

Do pisma dołączona jest opinia prawna prof. dr hab. Piotra Kruszyńskiego zawierająca odpowiedź na pytanie ” Czy pismo Ministerstwa Finansów CA12/571/47/MXS/12/800/3771 z dnia 20 września 2012 r., które wpłynęło do Prokuratora Generalnego w dniu 21 września 2012 r. – odpowiada wymaganiom prawa ”

Komisja Europejska 21.01.2013

 

KOMUNIKAT IZBY W SPRAWIE PISMA SZEFA SŁUŻBY CELNEJ PANA JACKA KAPICY DO PROKURATORA GENERALNEGO ANDRZEJA SEREMETA

  • Izba Gospodarcza
  • 18 stycznia 2013

Zamieszczamy komunikat w sprawie artykułu zamieszczonego w  dniu 18 stycznia 2013 roku  na stronie www.e-play.pl   Artykuł dotyczy pisma z dnia 20 września 2012 roku adresowanego do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

ARTYKUŁ E- PLAY

KOMUNIKAT IZBY 18.01.2013

USTAWA HAZARDOWA NIEZGODNA Z UNIJNYMI PRZEPISAMI? WYŚLIJ INFORMACJĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

  • Izba Gospodarcza
  • 4 stycznia 2013

W związku z pytaniami spółek na temat opinii Izby w sprawie publikacji Gazety Prawnej pt. ,,USTAWA HAZARDOWA NIEZGODNA Z UNIJNYMI PRZEPISAMI? WYŚLIJ INFORMACJĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ”.

Informujemy że:

– publikacja ta potwierdza słuszność stanowiska i podejmowanych od kilku lat działań Izby Gospodarczej w sprawie ustawy hazardowej

– zaproponowana w artykule droga postepowania jest jedną z przewidywanych prawem form obrony interesów gospodarczych podmiotów których interesy zostały naruszone w wyniku błędów popełnionych podczas prac legislacyjnych związanych z uchwaleniem ustawy hazardowej.

 

,,USTAWA HAZARDOWA NIEZGODNA Z UNIJNYMI PRZEPISAMI? WYŚLIJ INFORMACJĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ”

1 2 3 9