Category : Wydarzenia

Informacje o eventach, spotkaniach branżowych

WYROK WSA W GDAŃSKU Z DNIA 19.11.2012

  • Izba Gospodarcza
  • 7 grudnia 2012

Zamieszczamy uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19.11.2012 o sygnaturze III SA/Gd 560/12  . Wyrok dotyczy zamiany miejsc gry na automatach. Na rozprawie w dniu 31 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zarządził połączenie do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia spraw o sygnaturach akt III SA/Gd 560/12, III SA/Gd 561/12, III SA/Gd 562/12,III SA/Gd 563/12, III SA/Gd 564/12, III SA/Gd 565/12, III SA/Gd 566/12.

Gdańsk 19.11.2012

Komunikat Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19.11.2012

  • Izba Gospodarcza
  • 20 listopada 2012

W dniu wczorajszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzje Izby Celnej w Gdyni odmawiające spółkom działającym w obszarze automatów o niskich wygranych przedłużenia zezwoleń na prowadzenie gier, zamiany zezwoleń i wydawania nowych zezwoleń.

Wyrok Sądu w Gdańsku jest następstwem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012, któremu Sąd w Gdańsku zadał trzy pytania prejudycjalne dotyczące zapisów ustawy o grach hazardowych uchwalonej przez Sejm RP w dniu 19 listopada 2009 roku.

Spółki, które zaskarżyły decyzję Izby Celnej w Gdyni podnosiły, że ustawa zawierała zapisy techniczne zgodnie z dyrektywą 98/34/WE,  które powinny być – pod rygorem nieważności  w polskim porządku prawnym – notyfikowane Komisji Europejskiej. Temu obowiązkowi uchybiono.

Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych z satysfakcją przyjmuje wyrok Sądu w Gdańsku. Jeszcze w czasie procesu legislacyjnego podnosiliśmy, że pogwałcenie prawa Unii Europejskiej w trakcie uchwalania ustawy o grach hazardowych spowoduje, że ustawa nie będzie skutecznie regulować rynku gier hazardowych i spowoduje dekompozycję wypracowanego ładu w tej sferze.  Przedsiębiorcy broniąc swoich racji wszczęli postępowania administracyjne i sądowe w celu obrony swoich interesów. W ich imieniu Izba złożyła trzy skargi do Komisji Europejskiej wykazując niezgodności z prawem unijnym, które powodują nieskuteczność wielu zapisów ustawy o grach hazardowych.

Wyrok WSA w Gdańsku dobitnie wykazuje, że ustawa o grach hazardowych, jako wadliwa prawnie, powinna być niezwłocznie uchylona. Poszkodowane tą ustawą firmy będą teraz dochodzić roszczeń wynikających z nagłej zmiany warunków ich legalnej działalności gospodarczej.

W celu przeciwdziałania chaosowi na tym rynku apelujemy o przystąpienie władz do tworzenia nowej ustawy regulującej rynek gier hazardowych w Polsce. Do dyspozycji ustawodawcy stawiamy nasze doświadczenie, wiedzę i opinie ekspertów rynku gier w Polsce i Europie.

 

 

Stanisław Matuszewski

Prezes Zarządu

IGPiOUR

REKOMENDACJE OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY ROZRYWKOWEJ (www.ozpbr.pl)

  • Izba Gospodarcza
  • 5 października 2012

Przekazujemy do wiadomości członków Izby rekomendacje przygotowane przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej do postępowań administracyjnych prowadzonych przez firmy działające w ramach zezwoleń na prowadzenie gier na automatach w punktach (automaty o niskich wygranych) i ośrodkach gier (automaty do gier). 

http://ozpbr.pl/?p=332

http://ozpbr.pl/?p=286

WĘGRY UCHWALIŁY NOWELIZACJĘ USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH ZAKAZUJĄCĄ URZĄDZANIA GIER POZA KASYNAMI.

  • Izba Gospodarcza
  • 3 października 2012

Otrzymaliśmy z EUROMAT informację o uchwaleniu przez węgierski Parlament nowelizacji ustawy hazardowej. Poniżej zamieszczamy otrzymaną informację.

 

Dear EUROMAT members,

 

As you may be aware, the Hungarian Parliament has today adopted an amendment that will introduce a ban on all gaming machines in the country (with the exception of those placed in casinos that have concessions from the state). The ban will enter into force with immediate effect as soon as the new measure is published in the Hungarian Official Journal, which is expected to happen in the next 1 to 3 days.

 

For your information, we are currently assessing together with our Hungarian member association, Magyar Szerencsejáték Szövetség (MSzSz), a number of options to assist them on this very critical situation. We will keep you informed and may need to ask for your input/cooperation in the coming days. Thank you in advance for your valuable and quick reaction!

 

Kindest regards,

Maria Cohn

EUROMAT Secretariat