Category : Wydarzenia

Informacje o eventach, spotkaniach branżowych

Termin rozprawy w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości

Na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pojawiła się informacja, że w dniu 22 marca 2012 roku odbędzie się rozprawa w połączonych sprawach pytań prejudycjalnych zadanych przez WSA w Gdańsku o sygnaturach C-213/11, C-214/11, C-217/11.

Pytania dotyczyły wątpliwości:

–  czy zakaz przedłużania zezwoleń na działalność w zakresie gier na automatch o niskich wygranych jest przepisem technicznym w rozumieniu przepisu art.1 pkt 11 Dyrektywy nr 98/34/WE?

– czy zakaz wydawania zezwoleń na działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych jest przepisem technicznym w rozumieniu art.1 pkt 11 Dyrektywy nr 98/34/WE?

– czy zakaz zmiany zezwoleń na działalność w zakresie gier na automatch o niskich wygranych jest przepisem technicznym w rozumieniu art. 1 pkt. 11 Dyrektywy nr 98/34/WE?

 

Pismo z Parlamentu Europejskiego w sprawie petycji Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych z dnia 30 lipoca 2010 roku

Przekazujemy do wiadomości odpowiedź Parlamentu Europejskiego na petycję Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych złożoną w dniu 30 lipca 2010 roku oraz komunikat dla posłów Parlamentu Europejskiego. Komunikat dla europarlamentarzystów uwzględnia informacje uzyskane z Komisji Europejskiej i Rządu Polski na stawiane w petycji zarzuty. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Parlament Europejski potwierdza, że wprowadzenie ustawy o grach hazardowych odbyło się z pogwałceniem prawodawstwa Unii Europejskiej.

O dalszych działaniach Parlamentu Europejskiego będziemy niezwłocznie informować.

Pismo Parlamentu Europejskiego

WALNE ZGROMADZENIE

 WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW IZBY GOSPODARCZEJ PRODUCENTÓW

I OPERATORÓW URZĄDZEŃ ROZRYWKOWYCH

 

Informuję, że dnia 02.06.2011 roku, o godzinie 12.00 ( I – termin) i 12.30 ( II – termin)  odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Izby.

 

Miejsce spotkania: siedziba Krajowej Izby Gospodarczej, ul. Trębacka 4 (sala nr 30)!

 

W imieniu Prezesa Stanisława Matuszewskiego serdecznie zapraszam!

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu za rok 2010 są dostępne do wglądu w lokalu IGPiOUR

 

Dr Jan Kosek (1950 -2010)

  • Izba Gospodarcza
  • 20 grudnia 2010

jan_kosek

Dr Jan Kosek (1950 -2010)

Z głębokim żalem przyjmujemy wiadomość, że w dniu 18 grudnia 2010 roku zmarł po długiej i ciężkiej chorobie dr Jan Kosek. Wiele lat swojego życia poświęcił działalności w obszarze rynku gier w Polsce zarówno jako manager jak i działacz samorządowy w Związku Pracodawców Prowadzących Gry Losowe i Zakłady Wzajemne. Przez wiele lat dał się poznać jako ceniony ekspert i specjalista. Walczył o dobre prawo regulujące działalność branży – szkoda, że jego wiedzy i doświadczenia nie wykorzystał regulator rynku gier w Polsce.

Cieszył się zasłużonym autorytetem wśród podmiotów działających w sektorze gier w Polsce jak i szacunkiem współpracowników i licznych przyjaciół. Łączymy się w smutku z rodziną i bliskimi.