Category : Wydarzenia

Informacje o eventach, spotkaniach branżowych

Pismo od Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

 • Izba Gospodarcza
 • 20 grudnia 2010

Informujemy, że decyzją Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego potwierdzona została zasadność naszej skargi z dnia 30 lipca 2010 roku, dotycząca naruszenia prawa przez uchwalenie i wprowadzenia w życie ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku. W ślad za tą decyzją petycja nasza będzie przedmiotem postępowania na forum Parlamentu Europejskiego. Zamieszczamy pismo z dnia 7 grudnia 2010 roku.Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu

 • Izba Gospodarcza
 • 11 listopada 2010

We wtorek, 9 listopada 2010 roku odbyło się w warszawskim biurze Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu.

Dominik Michael złożył rezygnację ze stanowiska członka Zarządu. Zgodnie z zapisami paragrafu 15 Statutu Izby na wakujące stanowisko powołana została Dominika Tuzinek. Tym samym ukonstytuował się nowy Zarząd Izby w następującym składzie:

 1. Prezes Zarządu Matuszewski Stanisław
 2. Wiceprezes Zarządu Przybylski Zenon
 3. Wiceprezes Zarządu Wiecha Eugeniusz
 4. Członek Zarządu Jagielski Andrzej
 5. Członek Zarządu Mazur Robert
 6. Członek Zarządu Olah Katarzyna
 7. Członek Zarządu Procyszyn Robert
 8. Członek Zarządu Stępniak Zbigniew
 9. Członek Zarządu Tuzinek Dominika

Na spotkaniu omówionych zostało wiele aspektów funkcjonowania Izby Gospodarczej w kadencji 2010 – 2013. Członkowie Zarządu ustanowili dwoje pełnomocników. Pełnomocnikiem do spraw finansowych została Katarzyna Olah, natomiast pełnomocnikiem ds. PR – Dominika Tuzinek.

Ustalony został także harmonogram spotkań Zarządu. Następne spotkania wyznaczono na 25 listopada 2010 r. o godz. 15:00 w siedzibie IGPiOUR (Wilcza 54a lok. 7) oraz 14 grudnia 2010 r. o godz: 10:30 w siedzibie KIG (Trębacka 4).

Wyznaczono także termin spotkania członków Izby, które odbędzie się 14 grudnia br. o godz: 12:00 w siedzibie KIG przy ul. Trębackiej 4.

Tego samego dnia, zebrał się Sąd Koleżeński Izby wybrany w trakcie Walnego zgromadzenia w dniu 29 października 2010 rok. Przewodniczącym Sądu wybrano Jarosława Zielińskiego,

Zmiany w Izbie

 • Izba Gospodarcza
 • 3 listopada 2010

W miniony piątek, 29 października 2010 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych.

W tym dniu Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdania Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej oraz przyjęło uchwały o składzie ilościowym i osobowym organów Izby.

Podjęta została uchwała aby Zarząd IGPiOUR liczył 9 osób, Komisja Rewizyjna 5 osób, Sąd Koleżeński 3 osoby.

Do składu osobowego Zarządu IGPiOUR powołano w drodze głosowania:

 1. Jagielskiego Andrzeja,
 2. Matuszewskiego Stanisława,
 3. Mazura Roberta,
 4. Michaela Dominika,
 5. Olah Katarzynę,
 6. Procyszyna Roberta,
 7. Przybylskiego Zenona,
 8. Stępniaka Zbigniewa,
 9. Wiechę Eugeniusza,

Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej IGPiOUR powołano w drodze głosowania:

 1. Bobera Roberta,
 2. Freyno Roberta,
 3. Goneta Marcina,
 4. Kłosa Mariusza,
 5. Van Der Berg Rainiera,

Do składu osobowego Sądu Koleżeńskiego IGPiOUR powołano w drodze głosowania:

 1. Stańko Jerzego,
 2. Szychulca Jarosława,
 3. Zielińskiego Jarosława,

Z zasiadanie w Zarządzie zrezygnował Kowalski Marek.

Dziękujemy wszystkim członkom Izby, którzy byli zaangażowani w prace naszej organizacji. W najbliższym czasie ukonstytuują się nowe władze, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Walne Zgromadzenie

 • Izba Gospodarcza
 • 19 października 2010

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie członków Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych, które odbędzie się 29.10.2010, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie, sala nr. 30.

Zaproszenie