DLACZEGO

NIE dla monopolu państwa

Monopolizacja rynku automatów do gier przez państwo to działanie deklaratywne i nieskuteczne, które nie przyniesie zakładanych zysków dla budżetu państwa ani nie zlikwiduje problemu szarej strefy.