Pisma

Listy i korespondencja

Głównym zadaniem Izby jest reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych firm zrzeszonych. W związku z tym Izba występuje do władz z postulatami ważnymi dla członków Izby oraz wyraża opinie o aktach prawnych związanych z branżą rozrywkową. IGPiOUR bierze czynny udział w pracach organów administracji państwowej w sprawach dotyczących obszarów działalności członków.