Wspólny

Wspólny cel

Jesteśmy firmami odpowiedzialnymi, które tworzą miejsca pracy oraz płacą podatki z legalnie prowadzonej działalności. Chcemy, żeby stworzono takie warunki polskim przedsiębiorcom, by strumień pieniędzy z działań hazardowych pozostał w Polsce i pozytywnie wpływał na rozwój polskiej gospodarki.