Izba – Senat RP

W załączeniu przekazujemy pismo złożone w dniu 22 czerwca 2015 roku na ręce Pana Kazimierza Kleina – Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP w związku z przewidzianym na dzień 23 czerwca 2015 roku posiedzeniem Komisji, na którym ma być rozpatrywana nowelizacja ustawy o grach hazardowych.
35-2015 senat
3.11.2009 MG- ZESPÓŁ DORADCÓW PREMIERA
4.11.2009 MG-MF
5.02.2010 UE- MG i MF
II KK 55-14-1
WYROK TRYBUNAŁU 19.07.2012
II GSK 516-13
II GSK 185-12 – Wyrok NSA
WYROK TRYBUNAŁU 11.06.2015
II SAGo 410-13 – Wyrok