Komunikat w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie niezgodności ustawy hazardowej z prawem UE

  • Izba Gospodarcza
  • 19 lipca 2012

 

 

Poniżej komunikat Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych z informacją i komentarzem w związku z dzisiejszym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał gros przepisów uchwalonej w listopadzie 2009 ustawy hazardowej za niezgodne z prawem unijnym.

 

Orzeczenie Trybunału zapadło  w połączonych sprawach C-213/11 i C-214/11, C-217/11) w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku i ma fundamentalne znaczenie dla branży regulowanej przez ustawę hazardową.

 

Gdyby zechcieli Państwo uzyskać dodatkowy komentarz ze strony prezesa Izby Stanisława Matuszewskiego lub uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt z dyrektorem Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych Jackiem Gasikiem pod numerem telefonu 226227999 lub e-mailem: biuro@izbagospodarcza.pl

 

Biuro Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych

Izba – Komunikat prasowy 19.07.2012