PISMO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

  • Izba Gospodarcza
  • 21 lutego 2013

W dniu dzisiejszym  otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo skierowane do Komisji Europejskiej w dniu 21.01.2013 dotyczące naruszeń prawa zawartych w piśmie Szefa Służby Celnej, Wiceministra Finansów Jacka Kapicy wysłanego w dniu 20 września 2012 do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

ODPOWIEDZ  KE