PISMO DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ ZŁOŻONE W DNIU 21.01.2013

  • Izba Gospodarcza
  • 21 stycznia 2013

Przekazujemy do Państwa wiadomości pismo Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych złożone w dniu dzisiejszym w warszawskiej delegaturze Komisji Europejskiej zawiadamiające o naruszeniach prawa zawartych w piśmie Szefa Służby Celnej, Wiceministra Finansów Jacka Kapicy wysłanego w dniu 20 września 2012 do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

Do pisma dołączona jest opinia prawna prof. dr hab. Piotra Kruszyńskiego zawierająca odpowiedź na pytanie ” Czy pismo Ministerstwa Finansów CA12/571/47/MXS/12/800/3771 z dnia 20 września 2012 r., które wpłynęło do Prokuratora Generalnego w dniu 21 września 2012 r. – odpowiada wymaganiom prawa ”

Komisja Europejska 21.01.2013