PISMO MINISTRA FINANSÓW JACKA KAPICY DO PANA DARIUSZA ROSATI PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Z DNIA 19.02.2013

  • Izba Gospodarcza
  • 20 lutego 2013

Przekazujemy do Państwa wiadomości szczególny dokument opisujący przestrzeganie prawa w Ministerstwie Finansów.

Niezrozumiała jest niesłychana przychylność interpretacyjna regulatora rynku gier hazardowych jaką cieszą się niektórzy zagraniczni uczestnicy rynku. Inni, krajowi inwestorzy – w identycznym stanie prawnym – w rozgłosie medialnym resort finansów spektakularnie skazywał na upadłość. Na ok. 60 firm działających w sektorze AoNW ponad 30 zatrudniało powyżej 50 osób i działało w branży ponad 6 lat, swoją działalność prowadziło i zamierzało w przyszłości rozwijać w Polsce „…i w przypadku żadnej z nich nie było zagrożenia, że zniknie z rynku…”

Unaocznia to wybiórcze stosowanie prawa ze względu na podmiot, a nie przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z tezami Ministra Kapicy w Polsce możliwa jest działalność na rynku gier hazardowych bez zezwolenia wymaganego ustawą o grach hazardowych i nie jest to przestępstwo, jeśli dzieje się przy pełnej świadomości Ministerstwa Finansów. Także obrót z tytułu takiej działalności, w myśl Ministerstwa Finansów, nie jest przestępczym praniem pieniędzy. Jest to kuriozalna interpretacja resortu finansów – i na pewno długo oczekiwana, szczególnie przez zorganizowane grupy przestępcze.

 

Kapica-Rosati 19.02.2013