Projekt ustawy niezłożony do notyfikacji w Światowej Organizacji Handlu

Rządowy projekt ustawy o grach hazardowych powinien zostać zgłoszony do notyfikacji przez Światową Organizację Handlu – taką opinię prawną wydała Kancelaria Prawna Szostek_Bar i Partnerzy.

Rządowy projekt ustawy o grach hazardowych powinien zostać zgłoszony do notyfikacji przez Światową Organizację Handlu – taką opinię prawną wydała Kancelaria Prawna Szostek_Bar i Partnerzy. Prawnicy wskazują na przepisy techniczne w projekcie, które ustanawiają bariery w handlu międzynarodowym. Niedokonanie notyfikacji w trybie porozumienia TBT otwiera możliwość wszczęcia postępowania prowadzonego przed organami WTO – podkreśla Stanisław Matuszewski, prezes Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych, który przekazał opinię prawną do wiadomości Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego. Nad nowelizacją ustawy pracuje już Sejm, mimo że nie uzyskała ona jeszcze notyfikacji Komisji Europejskiej.

Zgodnie z opinią prawników w rządowym projekcie ustawy o grach hazardowych zawarto tzw. „przepisy techniczne”, które wymagają procedury notyfikacyjnej w Światowej Organizacji Handlu.  Eksperci podkreślają, że zawarte w projekcie „przepisy techniczne” mogą potencjalnie wywrzeć istotny wpływ na handel pomiędzy państwami zrzeszonymi np. poprzez dyskryminację zagranicznych producentów i dystrybutorów automatów do gier. Dodatkowo wskazują na ważny okres konsultacyjny oraz okres przejściowy przy wprowadzaniu nowych regulacji już na odpowiednio wczesnym etapie prac legislacyjnych. Do tej pory rząd polski nie zgłosił projektu ustawy do notyfikacji w Światowej Organizacji Handlu, a „niedokonanie notyfikacji w trybie Porozumienia TBT, a zwłaszcza uznanie go za regulację tworzącą przeszkody w handlu międzynarodowym, otwiera możliwość wszczęcia przez podmiot należący do WTO z Rzeczpospolitą Polską postępowania prowadzonego przed organami WTO”, co podkreślił Stanisław Matuszewski w piśmie do Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego.

Prezes Matuszewski wskazał, że „brak notyfikacji nie został uzasadniony postępowaniem w trybie pilnym. Zarówno otoczenie prawne jak i sytuacja rynkowa nie uzasadniają takiego trybu procedowania”.  Dodatkowo w analizie prawnej wykazano, że w rządowym projekcie ustawy o grach hazardowych występuje naruszenie zasady konieczności do osiągnięcia deklarowanego celu – „szczególne wątpliwości budzi fakt, że projektodawca, powołując się na konieczność ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu, jednocześnie chce wprowadzić państwowy monopol na określone sektory rynku hazardowego i zarazem dąży do znaczącego zwiększenia dostępności automatów do gier”.  Na ten wątpliwy aspekt propozycji rządowej wskazywali już posłowie podczas pierwszego czytania w Sejmie RP – „trudno oprzeć się wrażeniu, że cel ustawy to głównie zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Walka z uzależnieniami to tylko pretekst. Cel jest jeden, fiskalny: zwiększenie dochodów budżetu państwa”, mówił poseł Zbigniew Konwiński. „W konsekwencji utrudniona jest obrona projektu jako dopuszczalnego ograniczenia w handlu międzynarodowym, w szczególności z powołaniem się na realizację uzasadnionego interesu publicznego, jakim jest dbałość o zdrowie i moralność publiczną” – podkreślił Stanisław Matuszewski w piśmie do Ministra.

Rządowy projekt ustawy o grach hazardowych znajduje się w toku prac sejmowej podkomisji nadzwyczajnej powołanej przez Komisję Finansów Publicznych. Równocześnie toczy się procedura notyfikacyjna w Komisji Europejskiej, która do końca miesiąca odniesie się do przedstawionego projektu. W dokumentach złożonych do Komisji Europejskiej zawarto informację, że projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych. Zgodnie z opinią prawników jest to informacja błędna i przepisy techniczne zawarte w projekcie wymagają notyfikacji dodatkowo w Światowej Organizacji Handlu. „Zwracam uwagę, że w praktyce kraje europejskie dokonywały notyfikacji projektów przepisów technicznych dotyczących automatów do gier hazardowych, a Polska, jako kraj założyciel WTO jest zobligowana do przestrzegania procedur dotyczących barier w handlu” – podkreślił Stanisław Matuszewski w piśmie do Ministra Finansów.

 

 

Materiały do pobrania:
informacja prasowa w formacie pdf
informacja prasowa w formacie .doc