Skarga Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych w świetle dzisiejszej decyzji Komisji Europejskiej

  • Izba Gospodarcza
  • 16 lipca 2010

W związku z dzisiejszą decyzją Komisji Europejskiej w sprawie polskiej ustawy hazardowej w zakresie gier internetowych, w której KE krytykuje polskie rozwiązania, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych przypomina, że jeszcze nie rozpatrzona pozostaje skarga Izby na wspomnianą ustawę w zakresie dotyczącym automatów o niskich wygranych.

Jednocześnie z dużym zadowoleniem przyjęliśmy dzisiejszą decyzję Komisji Europejskiej o odrzuceniu notyfikacji ustawy hazardowej w zakresie gier internetowych. Liczymy również, że decyzja Komisji Europejskiej odnośnie przepisów technicznych dotyczących gier na automatach o niskich wygranych, będzie podstawą do rozpoczęcia rzeczywistej, merytorycznej dyskusji przedstawicieli rządu z podmiotami tworzącymi rynek w Polsce w zakresie nowego ustawodawstwa.

Przypominamy jednocześnie treść skargi Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych:

Poprzez wprowadzenie nowej legislacji Polska doprowadziła do szeregu naruszeń prawa UE nie zgłaszając do notyfikacji przepisów technicznych ustawy:

  1. Definicja gier na automatach w nowej ustawie została rozszerzona i obejmuje gry na wszelkich urządzeniach komputerowych urządzane w celach komercyjnych, w których gracze mają możliwość uzyskania wygranych pieniężnych lub rzeczowych, lecz które zawierają element losowości;
  2. Nie wskazano, że istnieją ważne powody zmiany istniejących ram prawnych i procedur koncesjonowania, regulujących działanie automatów do gier o niskich wygranych;
  3. Doprowadzono do nieproporcjonalnego wzrostu podatku od gier na automatach;
  4. Wprowadzono nowe, niejasne i subiektywne wymogi odnośnie koncesjonowania, skutkujące niepewnością prawną;
  5. Wprowadzono całkowity zakaz reklamowania i promowania gier hazardowych bez uzasadnienia, i bez podstaw ze względu na rzekomą ochronę interesu publicznego;
  6. Doprowadzono do poważnego naruszenia unijnych zasad konkurencji przez Totalizator Sportowy poprzez nadużywanie dominującej pozycji Totalizatora.

Przypominamy także, że Izba wniosła skargi o zadośćuczynienie na nowe ustawodawstwo do polskich sądów oraz do Trybunału Konstytucyjnego.

Skarga z 27 maja 2010 roku jest drugą skargą Izby na nowe ustawodawstwo. W grudniu 2009 roku do Komisji Europejskiej została złożona pierwsza skarga, która zarzucała poważne naruszenie prawa unijnego w zakresie obowiązkowych notyfikacji specyfikacji technicznych w sektorze gier hazardowych i zakładów wzajemnych, zgodnie z postanowieniami Dyrektywy UE 98/34/WE.

Jednocześnie pragniemy podkreślić pełną gotowość Izby Gospodarczej do podjęcia rozmów na temat koniecznych zmian w nowej ustawie, tak aby była proporcjonalna w zakresie ochrony interesu publicznego, a także interesów firm działających w branży, która bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do utworzenia blisko 100.000 miejsc pracy.

Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych jest organizacją gospodarczą zrzeszającą podmioty działające w branży rozrywkowej. Wśród członków Izby są producenci, importerzy oraz operatorzy automatów do gry, stołów bilardowych, dartów i szaf grających, operatorzy karuzel oraz innych popularnych gier rozrywkowych. IGPiOUR jest organizacją zrzeszoną w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz European Gaming and Amusement Federation.