TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UE

  • Izba Gospodarcza
  • 29 czerwca 2012

Ogłoszenie orzeczenia  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w połączonych sprawach C-213/11 i C-214/11, C-217/11) w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nastąpi w dniu 19 lipca 2012 roku.