USTAWA HAZARDOWA NIEZGODNA Z UNIJNYMI PRZEPISAMI? WYŚLIJ INFORMACJĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

  • Izba Gospodarcza
  • 4 stycznia 2013

W związku z pytaniami spółek na temat opinii Izby w sprawie publikacji Gazety Prawnej pt. ,,USTAWA HAZARDOWA NIEZGODNA Z UNIJNYMI PRZEPISAMI? WYŚLIJ INFORMACJĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ”.

Informujemy że:

– publikacja ta potwierdza słuszność stanowiska i podejmowanych od kilku lat działań Izby Gospodarczej w sprawie ustawy hazardowej

– zaproponowana w artykule droga postepowania jest jedną z przewidywanych prawem form obrony interesów gospodarczych podmiotów których interesy zostały naruszone w wyniku błędów popełnionych podczas prac legislacyjnych związanych z uchwaleniem ustawy hazardowej.

 

,,USTAWA HAZARDOWA NIEZGODNA Z UNIJNYMI PRZEPISAMI? WYŚLIJ INFORMACJĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ”