WYROK WSA W GDAŃSKU Z DNIA 19.11.2012

  • Izba Gospodarcza
  • 7 grudnia 2012

Zamieszczamy uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19.11.2012 o sygnaturze III SA/Gd 560/12  . Wyrok dotyczy zamiany miejsc gry na automatach. Na rozprawie w dniu 31 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zarządził połączenie do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia spraw o sygnaturach akt III SA/Gd 560/12, III SA/Gd 561/12, III SA/Gd 562/12,III SA/Gd 563/12, III SA/Gd 564/12, III SA/Gd 565/12, III SA/Gd 566/12.

Gdańsk 19.11.2012