Branża automatów przeciwko monopolowi

Monopolizacja rynku automatów do gier przez państwo to działanie deklaratywne i nieskuteczne, które nie przyniesie zakładanych zysków dla budżetu państwa ani nie zlikwiduje problemu szarej strefy.Izba w przesłanych do Ministra Finansów uwagach do projektu nowelizacji ustawy o grach hazardowych dostrzega konieczność uregulowania branży, ale jako rozwiązanie wskazuje wprowadzenie konkretnych warunków nadzoru Państwa i umożliwienie polskim prywatnym przedsiębiorcom prowadzenie legalnej, odpowiedzialnej działalności gospodarczej.

IGPiOUR od lat dąży do wprowadzenia regulacji prawnych, które zagwarantują polskim przedsiębiorcom możliwość prowadzenia uczciwej i odpowiedzialnej działalności gospodarczej oraz zapewnią realne wpływy do budżetu. „Chcemy płacić podatki w Polsce, zapewniać miejsca pracy i pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy kraju.” – napisał w liście do Ministra Finansów Pawła Szałamachy Stanisław Matuszewski, Prezes Izby. Podkreślił także, że inicjatywa resortu to decyzja oczekiwana przez branże od wielu lat: – „Legalnie działające podmioty w branży, a takie reprezentujemy, mają taki sam cel jak Państwo – uregulowanie rynku hazardowego i ograniczenie ryzyka uzależnień od hazardu”.

Zdaniem Prezesa nie da się tego celu zrealizować wprowadzając monopol państwa na rynku automatów do gier. Projekt zmian w tym zakresie ocenił jako nieprzemyślany i nie gwarantujący zakładanych dochodów do budżetu państwa. Dowodzi tego brak jakiejkolwiek analizy finansowej efektywności proponowanego rozwiązania w porównaniu z dochodami dla Skarbu Państwa przy odpowiednim opodatkowaniu branży. Ponadto projektodawca nie uwzględnił licznych kosztów monopolizacji – zatrudnienie osób, lokale, nadzór systemów informatycznych, zakup lub leasing automatów. W opinii IGPiOUR tylko legalne, licencjonowane, poddające się kontroli państwa firmy dają gwarancję realnej realizacji założeń ustawy.

Zdaniem IGPiOUR monopol państwowy nie jest też w stanie zlikwidować problemu szarej strefy. Wskazuje na przykład Szwecji, w której pomimo monopolu państwa, bardzo prężnie działa nielegalne podziemie. „Regulator rynku gier w Szwecji w swoim raporcie przyznał, że w całym kraju znajdują się tysiące nielegalnych automatów, generujących przychody liczone w miliardach szwedzkich koron. Mimo regularnych działań policji i konfiskowania urządzeń, rząd szwedzki nie jest w stanie ograniczyć zasięgu nielegalnego hazardu.” – podkreśla Matuszewski.

Prezes w liście do Ministra Finansów zapewnił o gotowości branży do szerszych konsultacji i rozmów w celu jak najlepszego uregulowania rynku hazardowego. Do listu dołączył także formalne uwagi do projektu ustawy. – „Tworząc czytelne ramy prawne dla uczciwie funkcjonujących podmiotów wspólnie zagwarantujemy zyski dla budżetu, prace dla przedsiębiorców i ochronę obywateli przed negatywnymi skutkami hazardu”  – podkreślił Prezes Izby.

 

Materiały do pobrania:

informacja prasowa w wersji .doc

informacja prasowa w wersji .pdf

pismo przewodnie do Ministra Finansów Pawła Szałamachy (23.06.2016 r.) →

formularz zgłoszonych uwag do projektu ustawy →