Category : Dla mediów

Informacje prasowe, komunikaty

KOMUNIKAT IZBY W SPRAWIE PISMA SZEFA SŁUŻBY CELNEJ PANA JACKA KAPICY DO PROKURATORA GENERALNEGO ANDRZEJA SEREMETA

  • Izba Gospodarcza
  • 18 stycznia 2013

Zamieszczamy komunikat w sprawie artykułu zamieszczonego w  dniu 18 stycznia 2013 roku  na stronie www.e-play.pl   Artykuł dotyczy pisma z dnia 20 września 2012 roku adresowanego do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

ARTYKUŁ E- PLAY

KOMUNIKAT IZBY 18.01.2013

USTAWA HAZARDOWA NIEZGODNA Z UNIJNYMI PRZEPISAMI? WYŚLIJ INFORMACJĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

  • Izba Gospodarcza
  • 4 stycznia 2013

W związku z pytaniami spółek na temat opinii Izby w sprawie publikacji Gazety Prawnej pt. ,,USTAWA HAZARDOWA NIEZGODNA Z UNIJNYMI PRZEPISAMI? WYŚLIJ INFORMACJĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ”.

Informujemy że:

– publikacja ta potwierdza słuszność stanowiska i podejmowanych od kilku lat działań Izby Gospodarczej w sprawie ustawy hazardowej

– zaproponowana w artykule droga postepowania jest jedną z przewidywanych prawem form obrony interesów gospodarczych podmiotów których interesy zostały naruszone w wyniku błędów popełnionych podczas prac legislacyjnych związanych z uchwaleniem ustawy hazardowej.

 

,,USTAWA HAZARDOWA NIEZGODNA Z UNIJNYMI PRZEPISAMI? WYŚLIJ INFORMACJĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ”

1 2 3 6