Ustawa

Kampania informacyjna

W Polsce urządzanie i prowadzenie działalności hazardowej reguluje ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku. Niejasność przepisów, które weszły w życie z początkiem 2010 roku, odbiła się znacząco na przedstawicielach branży oraz utrudniła dalszy rozwój. Konieczne jest uregulowanie rynku o które branża hazardowa postulowała już od lat.

Wspólny cel

Dobre regulacje prawne to korzyści dla Państwa i polskich przedsiębiorców funkcjonujących w branży. Uregulowanie rynku to zwiększenie wpływów z podatków oraz realna pomoc uzależnionym. Mamy takie same cele jak rząd. Chcemy płacić podatki w Polsce, zapewniać miejsca pracy i pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy kraju.

Monopol NIE

Nie istnieje żaden kraj, w którym ustanowienie państwowego monopolu na hazard przyczyniłoby się do redukcji patologicznych form hazardu. Potwierdzają to przykłady Szwecji, Islandii, Norwegii i Finlandii, które mimo wprowadzenia monopolu, cechują się bardzo częstym występowaniem patologicznego hazardu.

Licencje TAK

Na świecie rynek hazardowy reguluje się poprzez licencje. To gwarantuje Państwu kontrole i nadzór nad rynkiem oraz realne wpływy do budżetu. Państwo zamiast zajmować się organizowaniem hazardu, nadzoruje go i skupia się na ochronie społeczeństwa przed jego negatywnymi skutkami.

Nasza aktywność

#List do Jacka Sasina

Izba skierowała pismo do Przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych Jacka Sasina, w którym przedstawia swoje uwagi do projektu ustawy hazardowej.


zobacz więcej →
i'm Interested

#Uwagi do Komisji Europejskiej

Przedsiębiorcy zrzeszeni w IGPiOUR przekazali do Komisji Europejskiej stanowisko, w którym podważają zasadność wprowadzenia monopolu państwa na rynku automatów do gier.


zobacz więcej →
i'm Interested

#Stanowisko
Izby

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą stanowiska IGPiOUR dotycząca nowelizacji prawa hazardowego.zobacz więcej →
i'm Interested

#List do Premier Beaty Szydło

W związku z pracami Rządu nad nowelizacją ustawy o grach hazardowych Izba skierowała oficjalny list do Premier RP pani Beaty Szydło, w którym zaproponowała wprowadzenie systemu licencyjnego.

zobacz więcej →
i'm Interested

#List do Jarosława Gowina

W imieniu branży hazardowej Izba skierowała pismo do Wiceprezesa Rady Ministrów z komentarzem do projektu zmiany ustawy o grach hazardowych.zobacz więcej →
i'm Interested

#Branża przeciw monopolowi

Monopolizacja rynku automatów do gier przez państwo to działanie deklaratywne i nieskuteczne, które nie przyniesie zakładanych zysków dla budżetu państwa ani nie zlikwiduje problemu szarej strefy.

zobacz więcej →
i'm Interested

#Opinia ekspertów

Monopol państwowy nie ma nic wspólnego z redukcją szarej strefy i uzależnień – ocenia Helmut Kafka, były wiceprzewodniczący Europejskiej Federacji Gier i Rozrywki (EUROMAT).


zobacz więcej →
i'm Interested

#Debata w Pulsie Biznesu

Prezes Izby uczestniczył w debacie Pulsu Biznesu "(Nie)Dobra zmiana ustawy hazardowej", w ramach której odbyła się dyskusja na temat prac rządu nad nowelizacją prawa hazardowego.


zobacz więcej →
i'm Interested

#Zgłoszenie lobbingowe

Izba zgłosiła Ministerstwu Finansów formalny wniosek zainteresowania pracami nad projektem ustawy o grach hazardowych z lipca 2016 roku.zobacz więcej →
i'm Interested

#List do Ministra Finansów

W piśmie do Ministra Finansów, Pawła Szałamachy, Izba skierowała uwagi do projektu nowelizacji ustawy o grach hazardowych, a także wyraziła gotowość do szerszych konsultacji i współpracy.


zobacz więcej →
i'm Interested