IGPIOUR

Izba Gospodarcza Producentów
i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych

Głównym zadaniem Izby jest reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych firm. W tym celu Izba bierze czynny udział w pracach organów administracji państwowej, występuje do władz z postulatami oraz wyraża opinie o aktach prawnych związanych z branżą rozrywkową.

Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych powstała w 1998 roku w Warszawie. Izba zrzesza firmy z całej Polski działające w szeroko rozumianej branży rozrywkowej. Wśród członków Izby są producenci, importerzy oraz operatorzy automatów do gry, stołów bilardowych, dartów i szaf grających, operatorzy karuzel oraz inni. Od 2001 roku IGPiOUR zrzeszona jest w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Członkiem Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych może zostać firma, która działa w branży rozrywkowej i prześle pocztą lub faxem kopie następujących dokumentów:

  • deklarację członkowską
  • wypis z rejestru handlowego lub wpis do rejestru działalności gospodarczej
  • NIP oraz REGON

Członkostwo

Statut Izby Gospodarczej

Izba

Ludzie

 

Izbę Gospodarczą Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych tworzą doświadczeni przedsiębiorcy – ludzie, którzy chcą i działają na rzecz odpowiedzialnego rozwoju branży.

Stanisław Matuszewski – Prezes

Jerzy Stańko – Wiceprezes

Jacek Blycharz – członek Zarządu

Robert Mazur – członek Zarządu

Beata Żebrowska – członek Zarządu