Zgłoszenie formalnych uwag

W dniu 20 czerwca 2016 roku Izba złożyła do Ministerstwa Finansów formalny wniosek zainteresowania pracami nad ustawą o grach hazardowych.