Zgłoszenie formalnych uwag

W dniu 20 czerwca 2016 roku Izba złożyła do Ministerstwa Finansów formalny wniosek zainteresowania pracami nad ustawą o grach hazardowych.

Pismo przewodnie do Ministra Finansów:

 

Oficjalny formularz zgłaszanych uwag:


Materiały do pobrania:

pismo przewodnie do Ministra Finansów Pawła Szałamachy (23.06.2016 r.) →

formularz zgłoszonych uwag do projektu ustawy →